Rada naukowa

  • dr Roman Baron (Instytut Historii Czeskiej Akademi Nauk, Praga)
  • dr hab. Arnold Kłonczyński (UG)
  • prof. dr hab. Eugeniusz Koko (UG)
  • dr hab. Rafał Kubicki (UG)
  • dr hab. Anna Paner (UG)
  • dr Sergiej Polekhov (Instytut Historii Rosyjskiej Akademi Nauk, Moskwa)
  • dr hab. Sobiesław Szybkowski (UG)
  • dr hab. Danuta Śliwińska-Konieczko (Instytut Historii UAM, Poznań)
  • dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio (Instytut Historii AP Słupsk)