Recenzenci

Recenzenci Argumenta Historica Nr 1/2014:

 • Prof. dr hab. Marek Andrzejewski (UG)
 • Dr hab. Grzegorz Berendt,  (prof. UG, IPN)
 • Dr Jacek Friedrich (UG)
 • Prof. dr hab. Igor Hałagida (UG, IPN)
 • Dr hab. Marcin Kaleciński, (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Edmund Kizik (UG)
 • Dr hab. Arnold Kłonczyński , (prof. UG)
 • Dr hab. Michał Kosznicki (UG)
 • Dr hab. Sławomir Kościelak, (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski (UG)
 • Dr Jacek Kriegseisen (UG)
 • Dr hab. Anna Kwaśniewska, (prof. UG)
 • Dr hab. Krzysztof Lewalski, (prof. UG)
 • Dr hab. Gabriela Majewska, (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Nurek (UG)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Opacki (UG)
 • Dr hab. Anna Paner, (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Witold Świętosławski (UG)

 

Recenzenci Argumenta Historica Nr 2/2015:

 • Prof. dr hab. Marek Andrzejewski (UG)
 • Dr hab. Grzegorz Berendt (prof. UG, IPN)
 • Dr Andrzej Drzycimski (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)
 • Dr Jacek Friedrich (UG)
 • Prof. dr hab. Igor Hałagida (UG, IPN)
 • Dr hab. Arnold Kłonczyński (prof. UG)
 • Dr hab. Sławomir Kościelak (prof. UG)
 • Dr hab. Krzysztof Lewalski (prof. UG)
 • Dr hab. Gabriela Majewska (prof. UG)
 • Dr Karol Nawrocki (IPN)
 • Dr hab. Michał Pawleta (UAM)
 • Prof. dr hab. Stanisław Roszak (UMK)
 • Dr Kalina Skóra (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG)
 • Dr hab. Tomasz Torbus (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski (UAM)

 

Recenzenci Argumenta Historica Nr 3/2016:

 • Prof. dr hab. Marek Andrzejewski (UG)
 • Dr hab. Grzegorz Berendt (prof. UG, IPN)
 • Prof. dr hab. Igor Hałagida (UG, IPN)
 • Prof. dr hab. Jan Iluk (UG)
 • Prof. dr hab. Juliusz Jundziłł (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Bydgoszczy)
 • Dr hab. Arnold Kłonczyński (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Koko (UG)
 • Dr hab. Michał Kosznicki (UG)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (UG)
 • Dr hab. Rafał Kubicki (prof. UG)
 • Dr hab. Ireneusz Milewski (prof. UG)
 • Dr hab. Anna Paner (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG)
 • Dr hab. Sobiesław Szybkowski (prof. UG)

 

Recenzenci Argumenta Historica Nr 4/2017:

 • Prof. dr hab. Marek Andrzejewski (UG)
 • Dr hab. Grzegorz Berendt (prof. UG)
 • Dr Marcin Grodzki (UW)
 • Prof. dr hab. Igor Hałagida (UG)
 • Prof. dr hab. Jerzy Hauziński (AP w Słupsku)
 • Prof. dr hab. Jan Iluk (UG)
 • Dr hab. Arnold Kłonczyński (prof. UG)
 • Dr hab. Danuta Konieczka – Śliwińska (UAM)
 • Dr hab. Michał Kosznicki (prof. UG)
 • Dr hab. Rafał Kubicki (prof. UG)
 • Dr hab. Ireneusz Milewski (prof. UG)
 • Dr hab. Anna Paner (prof. UG)
 • Dr hab. Sobiesław Szybkowski (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Witold Świętosławski (UG)
 • Dr hab. Grzegorz Szamocki (UG)

 

Recenzenci Argumenta Historica Nr 5/2018:

 • Dr hab. Grzegorz Berendt (prof. UG, IPN)
 • Prof. dr hab. Wojciech Bęben (UG)
 • Dr Wojciech Charchalis (UAM)
 • Dr Jan Daniluk (UG)
 • Dr Piotr Derengowski (UG)
 • Dr hab. Wojciech Gajewski (UG)
 • Prof. dr hab. Bogusław Górka (UG)
 • Prof. dr hab. Igor Hałagida (UG)
 • Prof. dr hab. Jan Iluk (UG)
 • Dr Iwona Janicka (UG)
 • Dr Sławomir Jędraszek (UG)
 • Dr hab. Barbara Klassa ( prof. UG)
 • Dr hab. Arnold Kłonczyński (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Koko (UG)
 • Dr hab. Michał Kosznicki (prof. UG)
 • Dr hab. Rafał Kubicki (prof. UG)
 • Prof. dr hab. Andrzej Kowalski (UG)
 • Dr hab. Anna Kwaśniewska (prof. UG)
 • Dr Anna Łysiak – Łątkowska (UG)
 • Dr hab. Ireneusz Milewski (prof. UG)
 • Dr Magdalena Nowak (UG)
 • Dr hab. Piotr Perkowski (prof. UG)
 • Dr hab. Przemysław Różański (prof. UG)
 • Dr inż. arch. Piotr Samól (Politechnika Gdańska)
 • Dr hab. Iwona Sakowicz – Tebinka (prof. UG)
 • dr Anna Sobecka (UG)
 • Dr hab. Jacek Splisgart (UG)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG)
 • Dr hab. Grzegorz Szamocki (prof. UG)
 • Dr Marcin Szczepan (UG)
 • Prof dr hab. Witold Świętosławski (UG)
 • Dr hab. Tomasz Torbus (UG)
 • Dr hab. Andrzej Woziński (UG)

 

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

طراحی اپلیکیشن